Het is nog steeds binnen de dienstverlening op het gebied van verzekeringen gebruikelijk om te werken met een provisie betaling. ZJHT Risks & Insurance Specialists BV geeft u de keuze. We kunnen werken op uurtarief en crediteren u voor de provisie die in de premie zit gebouwd of wij houden de provisie die de verzekeraar ons betaald.

Om u een idee te geven van de verschillende percentages geven wij u hieronder een globaal overzicht.

Provisie schadeverzekeringen (particulieren en bedrijfsmatig)

Bij schadeverzekeringen ontvangen wij tussen de 7,5% en 25% provisie over de door u te betalen premie. De hoogte is afhankelijk van hoe arbeidsintensief het product is bij het tot stand komen van de verzekering.

Indicatie van de verschillende provisies per productsoort:

Aansprakelijkheidsverzekeringen:     15-20%

Kunstverzekering:                         10-20%

Autoverzekering:                          15-20%

Woonhuisverzekering:                    20-25%

Reisverzekering:                            20-25%

Ongevallenverzekering:                  15-20%

Verzuimverzekering:                       10%

Tarieven Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering via ZJHT hanteren wij de volgende tarieven:

– Vrijblijvende Indicatieve Offerte: Gratis

– Gespecificeerde Offerte: €50,-

– Offerte en Begeleiding Aanvraag waarbij Keuring niet noodzakelijk is: €250,-

– Offerte en Begeleiding Aanvraag waarbij Keuring noodzakelijk is: €450,-

– Jaarlijkse prolongatie van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering: €150,-