pic

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer ZJHT Risk and Insurance Specialists BV

Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: ZJHT Risk and Insurance Specialists BV.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onzedienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.
Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekentdat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde dienstenvan ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst m.b.t. eenfinancieel product te sluiten.

Download hier de volledige dienstenwijzer

Volg onze vlogger

Dit keer is Sander bij de Rotterdam Art Fair

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op