pic

Kunsttaxateurs

Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor Taxateur roerende zaken.

Op verzoek van enkele van u is er door ons in samenwerking met Torus Insurance een verzekeringsproduct ontworpen voor uw risico van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt claims in geval van zaak –of letselschade en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) geeft u dekking tegen claims van mensen die financiële schade hebben geleden door uw fout.

ZJHT een zeer gespecialiseerd verzekeringsadvies kantoor. Wij opereren vanuit ons kantoor in Wassenaar maar werken landelijk. Wij bedienen zowel de gehele kunst markt als de markt voor speciale aansprakelijkheidsverzekeringen.

Met Torus Insurance hebben wij een partner gevonden Zij zijn een nicheverzekeraar op het gebied van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid met oplossingsgerichte acceptatie; Zij focussen met een vakkundig team op (maatwerk) productontwikkeling.

Indien u als ondernemer een fout maakt of iemand schade toebrengt bent u wettelijk verplicht deze schade te betalen indien u ook aansprakelijk bent voor deze schade. Het is altijd mogelijk dat u per ongeluk iets uit uw handen laat vallen of een kunstvoorwerp omstoot. U bent vaak bij de klant op bezoek en dan zit een ongeluk in een klein hoekje.

Zelfs als er niets écht is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft of iets vergeten bent,waardoor de klant meent financiële schade te hebben. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.


Hoe ziet in het kort de verzekering eruit:

Verzekerd zijn de werkzaamheden die behoren tot de normale uitoefening van een gecertificeerde taxateur in roerende zaken (= kunstvoorwerpen en antiek);

Verzekerd zijn: verzekeringnemer (zou bijvoorbeeld ook een veilinghuis kunnen zijn), de (daaraan verbonden) taxateur in roerende zaken evenals ondergeschikten, vrijwilligers, stagiaires;

Werelddekking met uitzondering van aanspraken in de VS en/of Canada; Wel mogelijkheid hier voor!.

Insluiting van opzichtrisico tot EUR 50.000. Dit is schade veroorzaakt terwijl u het object onder handen heeft.

Korting indien gecertificeerd door de TMV inclusief het hanteren van ‘Algemene Voorwaarden’ van de Federatie TMV;

Uitgesloten zijn o.m. vermogensbeheer, niet voldoen aan verwachtingen, werkzaamheden bestaande uit koop of verkoop van roerende zaken en advisering ten aanzien van het gebruik. Echter het is en blijft maatwerk dus we kunnen altijd bezien na overleg of wij uw extra werkzaamheden mee kunnen nemen in de dekking


Voordelen voor u:

Messcherpe premies; Zeer uitgebreide voorwaarden en condities; Kort aanvraagformulier; Ruime hoedanigheidsomschrijving;

De verzekering kunnen wij aanbieden tegen zeer concurrerende premies. De premie wordt gebaseerd op uw omzet (in rekening gebracht honorarium excl BTW) per jaar.

Bijvoorbeeld bij een omzet van maximaal € 100.000 per jaar en een verzekerd bedrag van € 500.000 geldt een minimumpremie van € 435 Samen met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die bij deze omzet € 125 bedraagt, heeft u voor € 560 al een compleet pakket exclusief de assurantiebelasting van 9,7%.

Bij hogere omzetten daalt het premie promillage. Bij een omzet van € 750.000 is de premie dan indicatief € 2.812,50 bij een verzekerd bedrag van € 500.000 per gebeurtenis.

Voor een indicatieve offerte kunt u ons ook altijd even bellen

Eigen risico’s zijn afhankelijk van het verzekerd bedrag en eventuele bijzonderheden.

Hieronder ook alle voorwaarden waarin u precies de dekking kunt nalezen.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen. Dit kan digitaal of met de hand. We hebben uw handtekening nodig dus u dient het formulier wel uit te printen te ondertekenen en naar ons terug te sturen. Of wel per post naar:

Rijksstraatweg 675

2245 CB Wassenaar

Of gescand per mail naar :  Voor vragen en opmerkingen kunt u ons ook bellen

Inge Zweerts de Jong

06 531 70 661

Frank Heerkens Thijssen
06 135 53 153


Formulieren en voorwaarden:

Aanvraagformulier Offerte

Algemene voorwaarden BA en AVB Taxateurs

Bijzondere voorwaarden BA en AVB Taxateurs

Algemene voorwaarden BA Taxateurs

Bijzondere voorwaarden BA Taxateurs

CONTACT

Met betrekking tot vragen over het verzekeren van Kunst; particulier, bedrijfsmatig of museaal, kunt u contact opnemen met:

mr Frank Heerkens Thijssen
06 135 53 153


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen